Målsättning

Målsättning
Asklunda Montessoriförskola

Tryggheten är grunden för all positiv utveckling och inlärning

Genom att…

 • ge en trygg inskolning
 • bemöta barnet med kärlek, omtanke, hänsyn och respekt
 • ha konsekventa regler
 • ha en fast struktur och en väl planerad dag med meningsfull sysselsättning
 • personalen känner arbetsglädje

 Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov

Genom att…

 • barnet får utvecklas i sin egen takt i en för dem anpassad miljö
 • stimulera varje barns nyfikenhet och vilja att lära

Främja att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas

Genom att…

 • barnen utvecklar medvetenhet om sig själv och sin omgivning
 • barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter
 • vi som vuxna fungerar som en förebild för barnen

 Utveckla barnen till lugna, självständiga och harmoniska människor

Genom att…

 • de känner arbetsglädje som stimulerar koncentrationsförmågan
 • personalen ej avbryter eller hjälper dem i onödan
 • de får träna att ta egna beslut och ta konsekvenserna av dessa
 • de får skaffa egna erfarenheter med uppmuntran och stöd från personalen

 Arbete = Lek

”Där det finns barn måste det också finnas plats för lek och bus”

 

 

Recent Posts

Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

 1. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd