Målsättning

Målsättning
Asklunda Montessoriförskola

Tryggheten är grunden för all positiv utveckling och inlärning

Genom att…

 • ge en trygg inskolning
 • bemöta barnet med kärlek, omtanke, hänsyn och respekt
 • ha konsekventa regler
 • ha en fast struktur och en väl planerad dag med meningsfull sysselsättning
 • personalen känner arbetsglädje

 Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov

Genom att…

 • barnet får utvecklas i sin egen takt i en för dem anpassad miljö
 • stimulera varje barns nyfikenhet och vilja att lära

Främja att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas

Genom att…

 • barnen utvecklar medvetenhet om sig själv och sin omgivning
 • barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter
 • vi som vuxna fungerar som en förebild för barnen

 Utveckla barnen till lugna, självständiga och harmoniska människor

Genom att…

 • de känner arbetsglädje som stimulerar koncentrationsförmågan
 • personalen ej avbryter eller hjälper dem i onödan
 • de får träna att ta egna beslut och ta konsekvenserna av dessa
 • de får skaffa egna erfarenheter med uppmuntran och stöd från personalen

 Arbete = Lek

”Där det finns barn måste det också finnas plats för lek och bus”

 

 

Recent Posts

Välkommen till Öppet Hus

Nya området

Öppet Hus

Lördagen den 9 feb kl. 10:00-12:00

Varmt välkommen till Asklunda Montessoriförskola

Här har ni möjlighet att se på våra lokaler

Ställa frågor om vår profil

Montessoripedagogiken

samt hur vi arbetar i vår verksamhet

Vi kommer även berätta och visa ritningar av vår nya förskola som står klar

hösten 2019

För att försäkra er om en plats anmäl er på denna länken.

 

 1. Asklundas Nya Förskola Klar Hösten 2019 Kommentering avstängd
 2. Utbyggnad av Asklunda 2018-2020 Kommentering avstängd
 3. Asklunda Montessoriförskola utökar Kommentering avstängd
 4. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd