Målsättning

Målsättning
Asklunda Montessoriförskola

Tryggheten är grunden för all positiv utveckling och inlärning

Genom att…

 • ge en trygg inskolning
 • bemöta barnet med kärlek, omtanke, hänsyn och respekt
 • ha konsekventa regler
 • ha en fast struktur och en väl planerad dag med meningsfull sysselsättning
 • personalen känner arbetsglädje

 Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov

Genom att…

 • barnet får utvecklas i sin egen takt i en för dem anpassad miljö
 • stimulera varje barns nyfikenhet och vilja att lära

Främja att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas

Genom att…

 • barnen utvecklar medvetenhet om sig själv och sin omgivning
 • barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter
 • vi som vuxna fungerar som en förebild för barnen

 Utveckla barnen till lugna, självständiga och harmoniska människor

Genom att…

 • de känner arbetsglädje som stimulerar koncentrationsförmågan
 • personalen ej avbryter eller hjälper dem i onödan
 • de får träna att ta egna beslut och ta konsekvenserna av dessa
 • de får skaffa egna erfarenheter med uppmuntran och stöd från personalen

 Arbete = Lek

”Där det finns barn måste det också finnas plats för lek och bus”

 

 

Recent Posts

Asklundas Nya Förskola Klar Hösten 2019

Första etappen av utbyggnaden kommer vara klar 15 oktober 2019.
Vi öppnar den nybyggda förskolan 21 oktober 2019. Huvudbyggnaden kommer tillfälligt att stängas för totalrenovering.

Den nya förskolan kommer att öppnas med 8 avdelningar, detta ger oss möjligheten att ta in flera barn. För att försäkra er om en plats, kan anmälan göras redan nu via denna länken.

Vi har lediga platser från och med augusti 2020.

Oktober 2019 – Invigningsfest av den nya förskolan

Hösten 2020 öppnas huvudbyggnaden efter en större totalrenovering med ytterligare två nya avdelningar.

 1. Utbyggnad av Asklunda 2018-2020 Kommentering avstängd
 2. Asklunda Montessoriförskola utökar Kommentering avstängd
 3. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd