Det Stora Huset

Välkommen till Det Stora Huset på Asklunda Montessoriförskola

Här vistas de äldre barnen, 3-5 år på Trollsländan.

Vi lägger stor vikt på personalens kompetens, det pedagogiska förhållningsättet och

lärandemiljön som är uppbyggd utifrån Montessoripedagogiken.

Vi satsar mycket på lärande och att alla barn får ta plats och vara synliga.