Det Lilla Huset

Välkommen till Det Lilla Huset på Asklunda Montessoriförskola

Här vistas de yngre barnen, 1-3 år på Fjärilen eller Humlan.

Vi satsar på  hög personaltäthet för de yngre barnen.

Det är vår goda omsorg och trygghet om de minsta barnen som lägger grunden för

positivt lärande och utveckling. Det är viktigt för de yngre barnen att ha den här

tryggheten i grunden när de sen flyttas upp till Det Stora Huset när de är 3 år.