Vilka regler gäller när barnen blir sjuka:

Inledning:

Smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till att barn inte kan vara i förskolan.

Förord:

De vanligaste smittsamma sjukdomarna hos små barn är förkylningar, kräkningar, diarréer, ögoninflammation och öroninflammation som går över på ganska kort tid.

Mycket talar för att det är bra för barnens hälsa om de undviker antibiotika vid okomplicerade (virusorsakade) luftvägsinfektioner.

Andra smittsamma sjukdomar kan ge allvarliga konsekvenser och måste behandlas av läkare.

Som småbarnsföräldrar måste man vara medveten om att:

 • 8-10 förkylningar/år hos de små förskolebarnen (1-3 år)
 • 4-6 förkylningar/år hos de äldre förskolebarnen (4-5 år)Under förkylningssäsongen oktober-april är det vanligt med 2 förkylningar/månaden.

Mål:

Vi vill på Asklunda arbeta med barn som är fria från smittsamma sjukdomar i vår dagliga verksamhet.

Syfte:

Vi vill med denna skrift ge praktiska råd och riktlinjer om vad som gäller i förskolan om barnen blir sjuka/får smittsamma sjukdomar.

Barn som är sjuka ska vara hemma i lugn och ro.

Rutiner:

 1. Personalen ringer efter vårdnadshavare vid upptäckt av att barnets allmän tillstånd inte är bra som tex har feber, diarré, kräkningar, ögoninflammation eller andra smittsamma sjukdomar
 2. Vårdnadshavaren ska efter samtal från personalen snarast komma och hämta barnet.
 3. Vid diarré/magsjuka eller kräkning ska syskon också gå hem med det sjuka barnet samt stanna hemma under sjukdomstiden.
 4. Meddela förskolans mobil när barnet ska återkomma till verksamheten.

Kom ihåg: det är alltid för barnets bästa, när vi ringer och ber Er komma och hämta Ert sjuka barn före dagens slut.

Stanna hemma eller gå tillbaka till förskolan?

Stanna hemma?

 • Barnets allmäntillstånd avgör – barnet skall orka deltaga i alla de vardagliga aktiviteterna, såväl inne som ute.
 • Barn med feber – även lindrig.
 • Barn med hosta som håller barnet vaket hela nätterna.
 • Barn som kräks och /eller har diarréer. Gäller även när ev. syskon har magsjuka/ kräks.
 • Barn som har ögoninflammation får inte komma tillbaka förrän ögat är helt torrt från varig vätska.När komma tillbaka till förskolan?
 • Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt och orka delta i förskolans alla aktiviteter, så även utomhusvistelse.
 • Ett feberfritt dygn hemma är en tumregel.
 • Vid antibiotikabehandling bör barnet i regel vara hemma minst 2 dygn.
 • Vid magsjuka/kräkning ska barnet vara hemma 2 dygn/48 h efter det att de är friska för att inte smitta andra.

Definition av respekt för att stanna hemma med sjukt barn:
Respekt för det sjuka barnet.
Respekt för personal och övriga barn som blir smittade i barngruppen.
Respekt för personalen som måste ta hand om det sjuka barnet.
Respekt för de föräldrar som håller sina sjuka barn hemma och kommer tillbaka med dem friska för att sen vara hemma med sjukt barn igen som blivit smittat.

Medicinering av barn av personal på förskolan:

Observera att personal inom förskolan som regel inte får ge receptbelagda läkemedel såsom antibiotika eller Alvedon m.m.
Om speciella/akuta behov finns att barnet måste medicineras under sin vistelsetid på förskolan ska samtal föras med personal på barnets avdelning. Efter överenskommelse fylls en blankett i. Blankett ”Egenvård” finns att få av personalen på resp. avdelning. Ansvaret vid medicinering ligger alltid hos föräldrarna. För att undvika att medicinering sköts av personal, vänligen rådgör med läkare om möjlighet finns att få morgon och kväll.

I Smittskydd Skånes broschyr på Vellinge kommuns hemsida kan ni få mer information om ” När ditt barn blir sjukt” under Barn och Utbildning, Regler, Sjukt barn. www.vellinge.se

Hygienrutiner:

Vid många fall av barn som är sjuka höjer vi våra städrutiner: Toaletterna/skötrum städas extra noga.
Leksaker och textilier tvättas.
Barnen får sina händer spritade inför varje måltid efter de tvättat händerna. Ingen mat serveras från borden.

Information från kontoret:

Kontoret går ut med mail till alla föräldrar:
– om många barn är sjuka på samma avdelning eller på hela förskolan – vid många fall av maginfluensa
– vid många fall av ögoninflammation
– vid många fall av huvudlöss

Maria Arcombe Förskolechef
Vellinge den 1 januari 2018