Förskolans öppettider är Måndag – Fredag kl. 6:30 – 18:00

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor.

Maria Arcombe – Rektor

Telefon: 0707-884201

e-post: maria@asklundamontessori.se

Eva Kellheim – Biträdande rektor 

Telefon: 0736-003483

e-post: eva.k@asklundamontessori.se

Lina Jönsson – Administratör  

Telefon: 0736-123883

e-post: lina@asklundamontessori.se

Kontoret är bemannat:

Måndag – Torsdag kl. 8.00 – 16.00.
Fredag kl. 8.00 – 14.30

Asklunda Montessoriförskola
Norra Leden 1
235 37 Vellinge

Välkommen till Asklunda Montessoriförskola

Våra avdelningar: 

Björken         telefon: 0709-66 77 71         e-post: bjorken@asklundamontessori.se

Eken                telefon: 0709-66 09 67         e-post: eken@asklundamontessori.se

Granen           telefon: 0709-66 08 95         e-post: granen@asklundamontessori.se

Kastanjen   telefon: 0709-66 08 69       e-post: kastanjen@asklundamontessori.se

Lönnen           telefon: 0736-12 56 11          e-post: lonnen@asklundamontessori.se

Pilen                telefon: 0736-12 37 12          e-post: pilen@asklundamontessori.se

Rönnen          telefon: 0736-12 38 37          e-post: ronnen@asklundamontessori.se

Tallen              telefon: 0709-66 41 16          e-post: tallen@asklundamontessori.se