Kontakt

Förskolans öppettider är kl. 6:30 – 18:00 Måndag – Fredag.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor.

Maria Arcombe           telefon: 0707-884201           e-post: maria@asklundamontessori.se

Kontoret är bemannat:
Måndag – Torsdag kl. 8.00 – 16.00.
Fredag kl. 8.00 – 13.00

Asklunda Montessoriförskola
Norra Leden
235 37 Vellinge

Våra avdelningarna: 

Asken          telefon: 0709-66 09 67         e-post: asken@asklundamontessori.se

Björken       telefon: 0709-66 77 71         e-post: bjorken@asklundamontessori.se

Eken            telefon: 0709-66 41 16         e-post: eken@asklundamontessori.se

Fjärilen        telefon: 0709-66 08 69         e-post: fjarilen@asklundamontessori.se

Granen        telefon: 0709-66 08 95         e-post: granen@asklundamontessori.se

 

 

Recent Posts

Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

  1. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd