Handlingsplan för synpunkter/klagomål, rutiner och åtgärder

Förord:

För att kunna driva en förskola med hög kvalitet är det viktigt att det finns klara och tydliga rutiner samt regler för vad som gäller för förskolan i olika situationer.

Om man som förälder inte känner sig nöjd eller tillfredsställd med något i verksamheten och har synpunkter eller klagomål finns rutiner nerskrivna.

Bolagets syfte:

Aktiebolaget Montessori Vellinge Grundskola syfte är att bedriva en förskola med Maria Montessoris filosofi och pedagogik samt följa Förskolans Läroplanen 98/16

Insatser för föräldrar på Asklunda Montessoriförskola:

 • Ha intresse och ta del av Montessorifilosofin och pedagogiken
 • Ta del av informationen, rutiner, handlingsplaner och regler som gäller för förskolan.
 • Verka för ett positivt klimat och följa förskolan syfte och mål

Insatser för Asklunda Montessoriförskola samt Montessori Vellinge Grundskola AB:

 • Arbeta efter Montessorifilosofin och pedagogiken.
 • Följa de riktlinjer och regler enligt skollagen.
 • Följa läroplanen för förskolan Lpfö 98/16.
 • Ha tydliga Handlingsplaner som ligger på vår hemsida.
 • Tillgodose barnen en säker och trygg miljö samt hålla en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten enligt Montessorifilosofin och Läroplanen.
 • Verka för en god samverkan med föräldrarna.

Rutiner för föräldrar som har synpunkter eller klagomål:

 1. kontakta personal på avdelningen som är aktuell
 2. kontakta förskolechefen
 3. fyll i blankett för synpunkter/ klagomål och lämna till kontoret

Åtgärdsplan från förskolan:

 1. personal/ansvarig har tagit emot ett klagomål/klagomålsblankett
 2. försök lösa det med vederbörande på bästa sätt
 3. vid problem kontaktas förskolechefen om det inte går att lösa
 4. förskolechef ska i sin tur kontakta vederbörande och försöka lösa problemet