Synpunkter och Klagomål

 Handlingsplan för synpunkter/klagomål, rutiner och åtgärder

Förord:

För att kunna driva en förskola med hög kvalitet är det viktigt att det finns klara och tydliga rutiner samt regler för vad som gäller för förskolan i olika situationer.

Om man som förälder inte känner sig nöjd eller tillfredsställd med något i verksamheten och har synpunkter eller klagomål finns rutiner nerskrivna.

Bolagets syfte:

Aktiebolaget Montessori Vellinge Grundskola syfte är att bedriva en förskola med Maria Montessoris filosofi och pedagogik samt följa Förskolans Läroplanen 98/16

Insatser för föräldrar på Asklunda Montessoriförskola:

 • Ha intresse och ta del av Montessorifilosofin och pedagogiken
 • Ta del av informationen, rutiner, handlingsplaner och regler som gäller för förskolan.
 • Verka för ett positivt klimat och följa förskolan syfte och mål

Insatser för Asklunda Montessoriförskola samt Montessori Vellinge Grundskola AB:

 • Arbeta efter Montessorifilosofin och pedagogiken.
 • Följa de riktlinjer och regler enligt skollagen.
 • Följa läroplanen för förskolan Lpfö 98/16.
 • Ha tydliga Handlingsplaner som ligger på vår hemsida.
 • Tillgodose barnen en säker och trygg miljö samt hålla en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten enligt Montessorifilosofin och Läroplanen.
 • Verka för en god samverkan med föräldrarna.

Rutiner för föräldrar som har synpunkter eller klagomål:

 1. kontakta personal på avdelningen som är aktuell
 2. kontakta förskolechefen
 3. fyll i blankett för synpunkter/ klagomål och lämna till kontoret

Åtgärdsplan från förskolan:

 1. personal/ansvarig har tagit emot ett klagomål/klagomålsblankett
 2. försök lösa det med vederbörande på bästa sätt
 3. vid problem kontaktas förskolechefen om det inte går att lösa
 4. förskolechef ska i sin tur kontakta vederbörande och försöka lösa problemet

Recent Posts

Asklundas Nya Förskola Klar Hösten 2019

Första etappen av utbyggnaden kommer vara klar 15 oktober 2019.
Vi öppnar den nybyggda förskolan 21 oktober 2019. Huvudbyggnaden kommer tillfälligt att stängas för totalrenovering.

Den nya förskolan kommer att öppnas med 8 avdelningar, detta ger oss möjligheten att ta in flera barn. För att försäkra er om en plats, kan anmälan göras redan nu via denna länken.

Vi har lediga platser från och med augusti 2020.

Oktober 2019 – Invigningsfest av den nya förskolan

Hösten 2020 öppnas huvudbyggnaden efter en större totalrenovering med ytterligare två nya avdelningar.

 1. Utbyggnad av Asklunda 2018-2020 Kommentering avstängd
 2. Asklunda Montessoriförskola utökar Kommentering avstängd
 3. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd