Synpunkter och Klagomål

 Handlingsplan för synpunkter/klagomål, rutiner och åtgärder

Förord:

För att kunna driva en förskola med hög kvalitet är det viktigt att det finns klara och tydliga rutiner samt regler för vad som gäller för förskolan i olika situationer.

Om man som förälder inte känner sig nöjd eller tillfredsställd med något i verksamheten och har synpunkter eller klagomål finns rutiner nerskrivna.

Bolagets syfte:

Aktiebolaget Montessori Vellinge Grundskola syfte är att bedriva en förskola med Maria Montessoris filosofi och pedagogik samt följa Förskolans Läroplanen 98/16

Insatser för föräldrar på Asklunda Montessoriförskola:

 • Ha intresse och ta del av Montessorifilosofin och pedagogiken
 • Ta del av informationen, rutiner, handlingsplaner och regler som gäller för förskolan.
 • Verka för ett positivt klimat och följa förskolan syfte och mål

Insatser för Asklunda Montessoriförskola samt Montessori Vellinge Grundskola AB:

 • Arbeta efter Montessorifilosofin och pedagogiken.
 • Följa de riktlinjer och regler enligt skollagen.
 • Följa läroplanen för förskolan Lpfö 98/16.
 • Ha tydliga Handlingsplaner som ligger på vår hemsida.
 • Tillgodose barnen en säker och trygg miljö samt hålla en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten enligt Montessorifilosofin och Läroplanen.
 • Verka för en god samverkan med föräldrarna.

Rutiner för föräldrar som har synpunkter eller klagomål:

 1. kontakta personal på avdelningen som är aktuell
 2. kontakta förskolechefen
 3. fyll i blankett för synpunkter/ klagomål och lämna till kontoret

Åtgärdsplan från förskolan:

 1. personal/ansvarig har tagit emot ett klagomål/klagomålsblankett
 2. försök lösa det med vederbörande på bästa sätt
 3. vid problem kontaktas förskolechefen om det inte går att lösa
 4. förskolechef ska i sin tur kontakta vederbörande och försöka lösa problemet

Recent Posts

Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

 1. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd