Personal

Personal

En av de viktigaste kvalitetsaspekterna på Asklunda Montessoriförskola är personalen.

 

Våra grundvärderingar:

  • All personal ska ha en positiv människosyn, visa respekt och vara lyhörda för allas behov i verksamheten.
  • Hela vår verksamhet ska bygga på hög kompetens och serviceanda.
  • Tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.
  • Arbetsmiljön ska präglas av en tillåtande attityd. Det ska finnas utrymme för utveckling och egna initiativ för att stimulera ständig förnyelse och kvalitetsutveckling. Kommunikationen ska vara öppen och rak.

 

På vår förskola arbetar:

Maria Arcombe                 Förskolechef

Petra Löwegren                 Kock

Matilda Löwegren              Kökspersonal

Carina Lövgren                  Lokalvårdare

Fjärilen:

Susanne Göransson          Förskollärare Montessoripedagog

Ulrika Andersson               Barnskötare

Rebecca Ramqvist            Barnskötare

Granen:

Linda Frid                          Förskollärare

Paula Talbi                         Barnskötare

Emelie Peterson                Barnskötare

Asken:

Ingela Tengberg                 Förskollärare Montessoripedagog

Bianca Schulz                   Förskollärare – Studerar till Montessoripedagog

Helena Bratz                     Barnskötare – Studerar till Montessoripedagog

Carolina Holmberg            Förskollärare – Studerar till Montessoripedagog

Diana Svensson                Förskollärare

Malin Bermheden              Barnskötare

Björken:

 Sofia Kókay                      Förskollärare Montessoripedagog

 Sandra Nilsson                 Barnskötare

 Hanna Persson                 Förskollärare

Eken:

 Sandra Krog                     Förskollärare Montessoripedagog

 Jannice Karlsson              Barnskötare

 Emelie Karmestam            Barnskötare