Personal

Personal

En av de viktigaste kvalitetsaspekterna på Asklunda Montessoriförskola är personalen.

 

Våra grundvärderingar:

  • All personal ska ha en positiv människosyn, visa respekt och vara lyhörda för allas behov i verksamheten.
  • Hela vår verksamhet ska bygga på hög kompetens och serviceanda.
  • Tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.
  • Arbetsmiljön ska präglas av en tillåtande attityd. Det ska finnas utrymme för utveckling och egna initiativ för att stimulera ständig förnyelse och kvalitetsutveckling. Kommunikationen ska vara öppen och rak.

 

På vår förskola arbetar:

Maria Arcombe                 Förskolechef

Petra Löwegren                 Kock

Matilda Löwegren              Kökspersonal

Carina Lövgren                  Lokalvårdare

Alexander Walker               Poolvikarie

      Asken:

Anna Qvist                        Barnskötare

Carolina Hagelin               Barnskötare

Diana Svensson                Förskollärare

Eva Kellheim                     Förskollärare Montessoripedagog

Ingela Tengberg                Förskollärare Montessoripedagog

Linnea Hansson                Barnskötare

Rebecca Ramqvist            Barnskötare

Sussie Karlsson                 Barnskötare

Ulrika Andersson               Barnskötare

      Björken:

Carolina Holmberg           Förskollärare

Helena Bratz                    Barnskötare Montessoripedagog

Sofia Kókay                      Förskollärare Montessoripedagog

Sofie Månsson                 Barnskötare

      Eken:

Jannice Karlsson              Barnskötare – Studerar till Montessoripedagog

Rebecca Borglin               Förskollärare

Susanne Göransson         Förskollärare Montessoripedagog

Ulrika Emanuelsson          Barnskötare

      Granen:

Cimberly Nilsson              Förskollärare

Emelie Peterson               Barnskötare – Studerar till Montessoripedagog

Linda Frid                         Förskollärare – Studerar till Montessoripedagog

Malin Bermheden             Barnskötare

Tove Sarvik                       Barnskötare