Personal

Personal

En av de viktigaste kvalitetsaspekterna på Asklunda Montessoriförskola är personalen.

 

Våra grundvärderingar:

  • All personal ska ha en positiv människosyn, visa respekt och vara lyhörda för allas behov i verksamheten.
  • Hela vår verksamhet ska bygga på hög kompetens och serviceanda.
  • Tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.
  • Arbetsmiljön ska präglas av en tillåtande attityd. Det ska finnas utrymme för utveckling och egna initiativ för att stimulera ständig förnyelse och kvalitetsutveckling. Kommunikationen ska vara öppen och rak.

 

På vår förskola arbetar:

Maria Arcombe                  Förskolechef

Petra Löwegren                 Kock

Carina Lövgren                  Lokalvårdare

Det Lilla Huset 1-3 år

Fjärilen:

Susanne Göransson          Förskollärare – Studerar till Montessoripedagog

Ulrika Andersson                Barnskötare

Malin Bermheden               Barnskötare

Humlan:

Charlotte Palm                   Förskollärare Montessoripedagog

Nettan Strandqvist             Montessoripedagog

Rebecca Ramqvist            Barnskötare

 

Det Stora Huset 3-5 år

Trollsländan:

Ingela Tengberg                 Förskollärare Montessoripedagog

Sandra Krog                      Förskollärare Montessoripedagog

Sofia Kokay                       Förskollärare – Studerar till Montessoripedagog

Bianca Schulz                    Förskollärare – Studerar till Montessoripedagog

Helena Bratz                      Barnskötare – Studerar till Montessoripedagog

Sandra Nilsson                  Barnskötare

Matilda Löwegren              Barnskötare

Tove Sarvik                        Poolvikarie

Lina Jönsson                     Poolvikarie, administrationassistent