Personal

Personal

En av de viktigaste kvalitetsaspekterna på Asklunda Montessoriförskola är personalen.

 

Våra grundvärderingar:

  • All personal ska ha en positiv människosyn, visa respekt och vara lyhörda för allas behov i verksamheten.
  • Hela vår verksamhet ska bygga på hög kompetens och serviceanda.
  • Tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.
  • Arbetsmiljön ska präglas av en tillåtande attityd. Det ska finnas utrymme för utveckling och egna initiativ för att stimulera ständig förnyelse och kvalitetsutveckling. Kommunikationen ska vara öppen och rak.

 

På vår förskola arbetar:

Maria Arcombe                 Förskolechef

Petra Löwegren                 Kock

Matilda Löwegren              Kökspersonal

Carina Lövgren                  Lokalvårdare

Susanne Göransson          Förskollärare Montessoripedagog

      Asken:

Bianca Schulz                   Förskollärare Montessoripedagog

Diana Svensson                Förskollärare

Eva Kellheim                     Förskollärare Montessoripedagog

Ingela Tengberg                 Förskollärare Montessoripedagog

Paula Talbi                         Barnskötare – Studerar till Montessoripedagog

Rebecca Ramqvist            Barnskötare

Ulrika Andersson               Barnskötare

Matilda Lundgren              Barnskötare

      Björken:

Carolina Holmberg           Förskollärare

Helena Bratz                    Barnskötare Montessoripedagog

Sandra Nilsson                Barnskötare

Sofia Kókay                     Förskollärare Montessoripedagog

      Eken:

Jannice Karlsson              Barnskötare – Studerar till Montessoripedagog

Susanne Göransson        Förskollärare Montessoripedagog

Ulrika Emanuelsson          Barnskötare

Wilma Roth                      Barnskötare

      Granen:

Emelie Peterson               Barnskötare – Studerar till Montessoripedagog

Linda Frid                         Förskollärare – Studerar till Montessoripedagog

Malin Bermheden             Barnskötare

Tove Sarvik                       Barnskötare