Verksamhetsråd

Verksamhetsråd

 Verksamhetsråd på Asklunda Montessoriförskola

Inledning: Enligt Skollagen 2010:800 ska vårdnadshavare för barn i förskolan erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.  Det ska vid varje förskola finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare.

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” (ur Lpfö 98/10 kapitel 2 §4)

Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd.

Syfte: Verksamhetsrådets syfte är att föräldrar, personal och förskolechef samlas för att diskutera övergripande frågor som rör verksamheten.  Det är inget beslutande organ och inga diskussioner ska föras om individuella barn, föräldrar eller personal.

Mål: Vårt mål är att en förälder från varje avdelning, en personal och förskolechefen ska ha verksamhetsråd 1-2 ggr/termin.Som förälder i verksamhetsrådet väljs man för ett år i taget. Dagordning ska finnas och minnesanteckningar ska föras.Minnesanteckningar från verksamhetsråden ska alla i förskolan kunna ta del av.

Föräldrasamverkan

På Asklunda Montessoriförskola har vi olika former för samverkan. Vi tycker att det är viktigt med återkommande samtal om barnens utveckling likväl som att samtala om barnets trivsel på förskolan. Det bästa för barnen är då förskolan och föräldrar samverkar under öppenhet, ömsesidighet och respekt.

 

                  Asklunda Montessoriförskolas föräldrasamverkan:

 • Inskolningstiden
 • Verksamhetsråd 1- 2 ggr/termin
 • Informationsmöte 1gg/år
 • Föräldramöten ca 1 gg/år
 • Utvecklingssamtal 1 gg/termin
 • Föräldraenkät 1 gg/år
 • ”Föräldrafika/vernissage”
 • Vid lämning och hämtning
 • Övriga sammankomster vid festliga tillfällen

 

 

Recent Posts

Asklundas Nya Förskola Klar Hösten 2019

Första etappen av utbyggnaden kommer vara klar inför hösten 2019.
Då öppnas den nybyggda förskolan. Huvudbyggnaden kommer tillfälligt att stängas för totalrenovering.

Hösten 2019 kommer den nya förskolan att öppnas med 8 avdelningar, detta ger oss möjligheten att ta in flera barn. För att försäkra er om en plats, kan anmälan göras redan nu via denna länken.

Etapp 1: Den nya förskolan
Feb 2019 – Öppet Hus för intresserade av en plats till Asklunda. Vi presenterar även ritningarna på den nya förskolan, vår Montessoripedagogik och vårt arbetssätt av verksamheten.
Maj 2019 – Informationsmöte för de som fått plats till hösten 2019.
Presentation av de nya avdelningarna, barngrupperna och arbetslagen.
Augusti-september 2019
Inskolning av de nya barnen
Oktober 2019 – Invigningsfest av den nya förskolan

Etapp 2 – Huvudbyggnaden
Hösten 2020 öppnas huvudbyggnaden efter en större totalrenovering med ytterligare två nya avdelningar.

 1. Utbyggnad av Asklunda 2018-2020 Kommentering avstängd
 2. Asklunda Montessoriförskola utökar Kommentering avstängd
 3. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd