Normer och Värden

Normer och Värden på Asklunda Montessoriförskola

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Inledning:

Asklunda ska återspegla de grundläggande demokratiska värderingar som gäller på förskolan och i samhället.

Mål:

• Alla ska visa hänsyn och respektera varandra
• Vi ska tillsammans vårda och ta ansvar för vår miljö
• Nolltolerans mot mobbing och kränkning, se likabehandlingsplanen.

Syfte:

Att få en trygg miljö där alla kan känna sig trygga och trivas.

Alla ska aktivt delta i ett demokratiskt arbetssätt.

Förväntansdokument utifrån vår värdegrund

Till föräldrar:

Som föräldrar till barn på Asklunda Montessori förskola förväntar vi oss följande:

• att ni tar till er Montessoripedagogiken och dess tankesätt
• att ni visar intresse för barnets behov och utveckling och är beredda att vid behov träna och utveckla era barn
• att ni visar positiv inställning till förskolan och samarbetar med oss
• att ni tar till er den information som vi delger er samt ställer upp på de möten som arrangeras
• att ni inte lämnar era barn på förskolan när de är sjuka

Till personal:

Som förälder kan ni förvänta Er följande av oss personal:

• att vi följer Montessoripedagogiken och dess tankesätt
• att vi följer Läroplanen Lpfö98/16
• att vi är goda förebilder och tydliga vuxna
• att vi har nolltolerans mot mobbing och kränkning
• att vi har ett gott samarbete
• att ni får information om ert barn och verksamheten
• att vi kontaktar er vid speciella behov

Till personal:

Som barn kan ni förvänta Er följande av oss personal:

• att ni får god omsorg och utbildning
• att ni får utvecklas efter era egna behov och förutsättningar
• att ni blir respekterad, sedda och hörda
• att vi stöttar er i självständighetssträvan med en förberedd miljö

Till barnen:

Som personal förväntar vi oss av Er barn följande:

• att du är en bra kamrat och bemöter alla med respekt
• att du följer förskolans trivsel och ordningsregler
• att du strävar efter självständighet

Recent Posts

Asklundas Nya Förskola Klar Hösten 2019

Första etappen av utbyggnaden kommer vara klar 15 oktober 2019.
Vi öppnar den nybyggda förskolan 21 oktober 2019. Huvudbyggnaden kommer tillfälligt att stängas för totalrenovering.

Den nya förskolan kommer att öppnas med 8 avdelningar, detta ger oss möjligheten att ta in flera barn. För att försäkra er om en plats, kan anmälan göras redan nu via denna länken.

Vi har lediga platser från och med augusti 2020.

Oktober 2019 – Invigningsfest av den nya förskolan

Hösten 2020 öppnas huvudbyggnaden efter en större totalrenovering med ytterligare två nya avdelningar.

  1. Utbyggnad av Asklunda 2018-2020 Kommentering avstängd
  2. Asklunda Montessoriförskola utökar Kommentering avstängd
  3. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd