Normer och Värden

Normer och Värden på Asklunda Montessoriförskola

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Inledning:

Asklunda ska återspegla de grundläggande demokratiska värderingar som gäller på förskolan och i samhället.

Mål:

• Alla ska visa hänsyn och respektera varandra
• Vi ska tillsammans vårda och ta ansvar för vår miljö
• Nolltolerans mot mobbing och kränkning, se likabehandlingsplanen.

Syfte:

Att få en trygg miljö där alla kan känna sig trygga och trivas.

Alla ska aktivt delta i ett demokratiskt arbetssätt.

Förväntansdokument utifrån vår värdegrund

Till föräldrar:

Som föräldrar till barn på Asklunda Montessori förskola förväntar vi oss följande:

• att ni tar till er Montessoripedagogiken och dess tankesätt
• att ni visar intresse för barnets behov och utveckling och är beredda att vid behov träna och utveckla era barn
• att ni visar positiv inställning till förskolan och samarbetar med oss
• att ni tar till er den information som vi delger er samt ställer upp på de möten som arrangeras
• att ni inte lämnar era barn på förskolan när de är sjuka

Till personal:

Som förälder kan ni förvänta Er följande av oss personal:

• att vi följer Montessoripedagogiken och dess tankesätt
• att vi följer Läroplanen Lpfö98/10
• att vi är goda förebilder och tydliga vuxna
• att vi har nolltolerans mot mobbing och kränkning
• att vi har ett gott samarbete
• att ni får information om ert barn och verksamheten
• att vi kontaktar er vid speciella behov

Till personal:

Som barn kan ni förvänta Er följande av oss personal:

• att ni får god omsorg och utbildning
• att ni får utvecklas efter era egna behov och förutsättningar
• att ni blir respekterad, sedda och hörda
• att vi stöttar er i självständighetssträvan med en förberedd miljö

Till barnen:

Som personal förväntar vi oss av Er barn följande:

• att du är en bra kamrat och bemöter alla med respekt
• att du följer förskolans trivsel och ordningsregler
• att du strävar efter självständighet

Recent Posts

Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

  1. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd