Rutiner för intagning av barn från kölista.

Från och med den 1 januari 2016 har förskolan nya köregler som korresponderar till Vellinge kommuns köregler 1.

De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller även för fristående förskolor.

Enligt 8 kapitlet 19 § skollagen anförs att om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner.

Reglerför för upptagning på kölista samt regler för intagning av barn från kölista

Förskolan har numera två kölistor där den ena avser barn som bor i Vellinge kommun (Kölista 1) och en för de barn som inte bor i Vellinge kommun (Kölista 2).

För att kunna upptas till Kölista 1 skall barnet vara skrivet i Vellinge kommunen. Till denna lista kan även barn upptas vars föräldrar avser att flytta till Vellinge inom kötiden (skall kunna visas genom kopia på hyreskontrakt eller köpeavtal).

 • Alla måste anmäla sina barn till kön och blir registrerad vid anmälan
 • Barnen placeras efter anmälningsdatumet.

Vid ledig plats på avdelningarna gäller följande:

 1. registrerad i kön
 2. syskonförtur
 3. datum vid registrering

2. KÖLISTA 2 – Från andra kommuner

 • Alla måste anmäla sina barn till kön och blir registrerad vid anmälan
 • Barnen placeras efter anmälningsdatumet.

Vid ledig plats på avdelningarna gäller följande:

 1. kölista 1 måste vara tom.
 2. registrerad i kön
 3. syskonförtur
 4. datum vid registrering

För att anmäla ditt barn fyll i detta formulär.