Köinformation

Rutiner för intagning av barn från kölista.

Från och med den 1 januari 2016 har förskolan nya köregler som korresponderar till Vellinge kommuns köregler 1.

De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller även för fristående förskolor.

Enligt 8 kapitlet 19 § skollagen anförs att om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner.

Reglerför för upptagning på kölista samt regler för intagning av barn från kölista

Förskolan har numera två kölistor där den ena avser barn som bor i Vellinge kommun (Kölista 1) och en för de barn som inte bor i Vellinge kommun (Kölista 2).

För att kunna upptas till Kölista 1 skall barnet vara skrivet i Vellinge kommunen. Till denna lista kan även barn upptas vars föräldrar avser att flytta till Vellinge inom kötiden (skall kunna visas genom kopia på hyreskontrakt eller köpeavtal).

 • Alla måste anmäla sina barn till kön och blir registrerad vid anmälan
 • Barnen placeras efter anmälningsdatumet.

Vid ledig plats på avdelningarna gäller följande:

 1. registrerad i kön
 2. syskonförtur
 3. datum vid registrering

2. KÖLISTA 2 – Från andra kommuner

 • Alla måste anmäla sina barn till kön och blir registrerad vid anmälan
 • Barnen placeras efter anmälningsdatumet.

Vid ledig plats på avdelningarna gäller följande:

 1. kölista 1 måste vara tom.
 2. registrerad i kön
 3. syskonförtur
 4. datum vid registrering

För att anmäla ditt barn fyll i detta formulär.

Recent Posts

Asklundas Nya Förskola Klar Hösten 2019

Första etappen av utbyggnaden kommer vara klar inför hösten 2019.
Då öppnas den nybyggda förskolan. Huvudbyggnaden kommer tillfälligt att stängas för totalrenovering.

Hösten 2019 kommer den nya förskolan att öppnas med 8 avdelningar, detta ger oss möjligheten att ta in flera barn. För att försäkra er om en plats, kan anmälan göras redan nu via denna länken.

Etapp 1: Den nya förskolan
Feb 2019 – Öppet Hus för intresserade av en plats till Asklunda. Vi presenterar även ritningarna på den nya förskolan, vår Montessoripedagogik och vårt arbetssätt av verksamheten.
Maj 2019 – Informationsmöte för de som fått plats till hösten 2019.
Presentation av de nya avdelningarna, barngrupperna och arbetslagen.
Augusti-september 2019
Inskolning av de nya barnen
Oktober 2019 – Invigningsfest av den nya förskolan

Etapp 2 – Huvudbyggnaden
Hösten 2020 öppnas huvudbyggnaden efter en större totalrenovering med ytterligare två nya avdelningar.

 1. Utbyggnad av Asklunda 2018-2020 Kommentering avstängd
 2. Asklunda Montessoriförskola utökar Kommentering avstängd
 3. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd