Köinformation

Rutiner för intagning av barn från kölista.

Från och med den 1 januari 2016 har förskolan nya köregler som korresponderar till Vellinge kommuns köregler 1 .

De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller även för fristående förskolor.

Enligt 8 kapitlet 19 § skollagen anförs att om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner.

Reglerför för upptagning på kölista samt regler för intagning av barn från kölista

Förskolan har numera två kölistor där den ena avser barn som bor i Vellinge kommun (Kölista 1) och en för de barn som inte bor i Vellinge kommun (Kölista 2).

För att kunna upptas till Kölista 1 skall barnet vara skrivet i Vellinge kommunen. Till denna lista kan även barn upptas vars föräldrar avser att flytta till Vellinge inom kötiden (skall kunna visas genom kopia på hyreskontrakt eller köpeavtal).

Anmälan till kö på särskild anmälningsblankett eller skicka mail till maria@asklundamontessori.se

1. KÖLISTA 1 – Vellinge kommun

 • Alla måste anmäla sina barn till kön och blir registrerad vid anmälan
 • Barnen placeras efter anmälningsdatumet.

Vid ledig plats på avdelningarna gäller följande:

 1. registrerad i kön
 2. syskonförtur
 3. datum vid registrering

2. KÖLISTA 2 – Från andra kommuner

 • Alla måste anmäla sina barn till kön och blir registrerad vid anmälan
 • Barnen placeras efter anmälningsdatumet.

Vid ledig plats på avdelningarna gäller följande:

 1. kölista 1 måste vara tom.
 2. registrerad i kön
 3. syskonförtur
 4. datum vid registrering

För att anmäla ditt barn fyll i detta dokument  Anmälningsblankett Asklunda och posta eller skicka den via epost.

Recent Posts

Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

 1. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd