Systematiskt Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete på Asklunda Montessoriförskola

 Pedagogerna arbetar målmedvetet med barnets utveckling och lärande i centrum utifrån läroplanen och Montessoripedagogiken.

 Vi synliggör vår verksamhet och våra mål genom observationer, dokumentationer, analyser och utvärdering.

 Aktivt kvalitetsarbete leder till kvalitetsutveckling för vår verksamhet.

Vårt Systematiska Kvalitets Arbete (SKA)

cirkel2