Välkommen till Asklunda Montessori

Att välja förskola med Montessoripedagogik innebär att man tar till vara barnets spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.

Alla barn bär möjligheter inom sig och det är de vuxnas uppgift att hjälpa dem att upptäcka dem. ”Det är barnen som visar vägen och vi följer den”.

image001