Författare: alexander

Asklunda Montessoriförskolas nya logga

ASKLUNDA-RUND-OUTLINE

Vi är oerhört stolta över vår nya logga som vi arbetat fram under hösten.  Vår vackra ask är hjärtat i vår innergård och nu även avbildad som vår logga.

Asklundas Nya Förskola Klar Hösten 2019

Första etappen av utbyggnaden kommer vara klar 15 oktober 2019.
Vi öppnar den nybyggda förskolan 21 oktober 2019. Huvudbyggnaden kommer tillfälligt att stängas för totalrenovering.

Den nya förskolan kommer att öppnas med 8 avdelningar, detta ger oss möjligheten att ta in flera barn. För att försäkra er om en plats, kan anmälan göras redan nu via denna länken.

Oktober 2019 – Överlämning av kommunen.

Hösten 2020 öppnas huvudbyggnaden efter en större totalrenovering med ytterligare två nya avdelningar.

Utbyggnad av Asklunda 2018-2020

”Det kommer att byggas klassrum där vi jobbar med kunskapsinlärning utifrån matematik språk och kultur. Sedan byggs där ett stort rörelserum som är inrett som en gymnastiksal.” – https://www.sydsvenskan.se/2018-06-20/sa-ska-asklunda-montessori-vaxa-pa-mandag-tas-forsta?redirected=1

Nya området Nya byggnader

Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

Välkommen till Asklunda Montessori

Att välja förskola med Montessoripedagogik innebär att man tar till vara barnets spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.

Alla barn bär möjligheter inom sig och det är de vuxnas uppgift att hjälpa dem att upptäcka dem. ”Det är barnen som visar vägen och vi följer den”.

image001