Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

Välkommen till Asklunda Montessori

Att välja förskola med Montessoripedagogik innebär att man tar till vara barnets spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.

Alla barn bär möjligheter inom sig och det är de vuxnas uppgift att hjälpa dem att upptäcka dem. ”Det är barnen som visar vägen och vi följer den”.

image001